♥دلم تنگته ♥

نرگس و طه

براعشقم

اگه همه آدمهای دنیا کنارت باشن


همیشه دلتنگ کسی میشی 

که نمیتونی کنارش باشی … !!!

 

 

[ شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٧:۱۳ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

دَر آغــــــوشـــِـــ تــُـــو

ســَــر مـــیــگـــُـــذآرَمــــ بــَــر رویــِـــ شــــآنــِــهــــ هـــایــِـــ تــُـــو
آرآمــِــشــــ مـــیــگــــیـــرَمــــ اَز صــِــدآیــــ تـــَــپــِــشـهـــــآیـــــ قــَــلــبــــ تــُـــو
دِلــَــمــــ پــَـــروآز مـــیــکــُـــنــَــد دَر آســِــمــــــآنــــ قـــَـــلـــبــَــتـــــ
مــِــیــشــِــنــَــوَمــــ صــِــدآیــِـــ تــَــپــِــشـــهـــــــآیــِــ قـــَـــلــبـــَــتـــــ
اُوجـــ مـــیــگـــیـــرَمـــ تـــــآ مــَــحـــــو شــَــوَمــــ دَر آغــــوشــَــتـــــ
تــــآ خــُــودَمــــ رآ اَز خــُــودَتــــ بــِـــدآنــَــمـــــ
تــــآ هــَـمــیــشــِـــهــــ بـــَــرآیــَـــتــــ بــِـــمـــآنــَــمــــ
چــِـــهـــ لــِــذَتــــیــــ دآرَد تــــــآ صــُــبـحــــ دَر آغــــــوشـــِـــ تــُـــو بــِـــخـــوابـــَـــمـــــ

 

 

[ شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٧:۱٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

خدایا


خدایا

هفت میلیارد نفر مال تو

این یک نفر مال من ♥
[ شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٧:۱٠ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

نوک پنجـــــه


دوســـت دارم این رو نوک پنجـــــه بلند شدن ها رو
و بوســــیدن لب های تـــــــــو را
همان لحظه هایی که تو یک عالمه مــَــــرد می شی
و مــَـــــن یک عالمه زن !!

[ شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٧:٠۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

دلم برا تنگ شده
عاشق
اسمم می شوم
وقتی
تو صدایم می کنی ...

[ شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٧:٠٧ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

تــــــــــو

  " تــــــــــو " !! 

همــانــے ڪـہ همــیـشـہ

  " בوســتـش בارم "

 همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב  ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב

 و تــا مــرا نـخنـבانـב  בســﭞ بـرבار نمے شوב

هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ  پـــُـر اسـﭞ از

شـور و شـاבے و زنـבگے ... 

" تــــــــــو "

 همیشه هــمــانے ....

 

http://nightnama.ir/gallery/include/file/1377270497_cute-couple-beautiful-hug-boy-girl-beauty.jpg

 

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» اشک ...

اگـــر هــیــچ وقــت بــعــد از هـــر لــبــخــنــدی


خـــدا رو شــُـکـــر نــمــیــکــنــی


حــَقــی نــــداری بــعـــد از


هـــر اشــکــی اون رو ســَرزنــِش کـــنـــی

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» آغوش

در آغوشم ڪمے گیرے ،

آنقدر آرام مے شوم

ڪیادم مے رود

باید نفس بڪشم !

 

 

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» تُــ♥ــو

  صِدایِ گــآم هآیِ تـُــ♥ـــو ضَرَبــآنِ زِندِگـیِ مَن اَست

بـآمِن رآه بیآ

بآ تُــ♥ــو تِشنِــه یِ زِندِه بودَنَـم...

 

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» زمــانـــــه

بُگــــــــــــذار زمــانـــــه از حِـســـادتــــــــ بتـرکَــدانــــــگشتــــــان ِ مَـــــن


چـــه بـــِه انگــشتـــان ِ تــــــو مےآینـــــد !

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ٩:٥۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» نیمـﮧ ﮮِ ِ گمشــــ❤ـده

نیمـﮧ ﮮِ ِ گمشــــ❤ـده ام نیستـﮯ ؛


ڪـﮧ بآ نیمـﮧ ﮮ ِ دیگر بـﮧ جستُ جویت برخیزم ...


تــــ❤ــــو  ؟


تمآم ِ گمشــده ﮮ ِ منـﮯ  !


تمــــــــــــ❤ــــآم ِ


گمشـבه ﮮ ِ

مــن

 

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ٩:٥٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» دلـ♥ـم

دلــم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت ؛

پــُـر از جــایِ خــالـیِ تـــو

پــُـر از دلــتــنـگی بـرای نگــاهِ تـــو

پــُـر از خــاطـراتِ قــدم زدن

در کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا تـــــو

پــُـر از حــس پــرواز

پــُـر از تـــــــــــــــــو

 

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ٩:٥٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» دو نفری..!

عشقت باید تو بغلت باشه

محکم تو سینه خودت فشارش بدی

تا نفسش بند بیاد

 

جیغ بکشه

دور... خودت بچرخی و بچرخونیش

این قدر بچرخی ... این قدر بچرخونی ...

بچرخی ... بچرخونی ... بچرخی ... بچرخونی ...

تا سر هر دوتانو گیج بره پهن شید رو زمین

بعد چشماتونو ببندید

دنیا دور سرتون بچرخه ... بچرخه ... بچرخه ...

بعد خوشحال باشی که

چقدر زورتون زیاده که تونستین دنیا به این بزرگی رو بچرخونین

دو نفری..!

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ٩:٤۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» دلــــــــــــــــــم

http://nightnama.ir/post/uploads/1468528496.jpg

[ شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ٩:٤٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» سهم من....

دیدن عکست تمام سهم من است

از " تـــو "

ان را هم جیره بندی کرده ام

تا مبادا

توقعش زیاد شود

دِل اســت دیـــگر 

ممکن است فردا خودت را از من بخواهد


 

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۳٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» آغوش...
بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه… 

 

 

محکم بغلت کنه…

 

بذاره اشک بریزی راحت شی….

بعد آروم تو گوشت بگه: ” دیوونه من که باهاتم

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۳٤ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» بعضی احساسها

http://nightnama.ir/post/uploads/1379196135.jpg
[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۳٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» خلوت

http://nightnama.ir/post/uploads/1429848817.jpg
[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۳٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» اول باید چشمهایم را ببندم …

137.png

خیلی وقته که برای دیدن تو ،
اول باید چشمهایم را ببندم …
[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۳۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» عقربه های ساعت ...

168.png

اینجا همه خوبند خیالت راحت!
من مانده ام و چهار تا هم صحبت!
این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم…
من، عشق، خدا، عقربه های ساعت!
[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:٢٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» خیالت همیشه هست ...


خیالت همیشه هست...

اما امروز دلم "خودت "را خواست،

نه خیالت را...

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:٢٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» فقط بنام تو ...


شب که میشود

یادت درآغوشم میگیرد

...

 

 

وچه عاشقانه یادچشمانت

 

چشمانم را بارانی میکند

 

وگوشم عاشقانه هایت را

 

هزاران بار مرورمیکند

 

ولبخندی کم رنگ و نگاهی عاشق

 

برایم باقی میماندو یادی و خاطره ای

 

ودستانی خالی از تو

 

وقلبی عاشق که هنوز به یادتو و بنام تومیتپد

فقط بنام تو

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:٢٤ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» دل من جنبه ندارد ...


صدا می کنم تو را

این جان که می گویی

...

 

جانم را می گیرد !!

نزن این حرف ها را

دل من جنبه ندارد

وقتی که نیستی دمار از روزگار من در می آورد ...

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:٢۳ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

» خواب مـرا نمی بـرد ...


وقتی چشمـانم را روی هم می گذارم

خواب مـرا نمی بـرد

 

تـــو را می آورد !

از میانــ فرسنگ ها

فاصلـه ...!

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:٢٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

کجایی دلم هوایت را کرده است


پاک ترین هوای دنیا ...
همان لحظه ای است ...
که دلهایمان هوای هم را میکند ... !!!

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۱۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

گمم نکن ...


گمم نکن ...

در گوشه ای از حافظه ات آرام مینشینم

فقط بگذار بمانم

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۱٧ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

هیچ کس نیست دلم را گرم کنـد ...


ســـرم را شایـــد بتـــوانند گرم  کـــنند دیگران ...

اما وقتیتو نیستی...

هیچ کس نیست دلم را گرم کنـد ...

 

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۱٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

طاقـــَــت


چــِگونہ مے شــَــوَد

اَز خُدآ گـــِـرِفـت چیزے را کہ نــِـمے دَهـــَــدمے گویند قـــِـسمـَــت نیست، حِکمـَـت اَستــــ

مـــَـن قـــِسمـَـت و حِکمـَـت نِــمے فـَـهمــَـمــــ

تــــــو خُدآیـــے

طاقـــَــت را مے فـــَـهمے


مـــَـگـــَــر نہ ؟!!.

[ جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۳:۱۳ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

♥♥♥

[ دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٩:٤٠ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

میگن

 شنیــــــــــدیـــــم٬ میـــــــــــــــــــــــــــگــــــــن

وقتی یه پسر بخاطر یه دختر اشک میریزه ، 

یعنی واقعن دوسش داره... 

اما ....

وقتی یه دختر بخاطر یه پسر اشک بریزه ،

 یعنی دیگه هیچوقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه ....

 

[ دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٩:۳٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

احساس خوشبختی

واســـه لمــس
 
 احســــــــــــــــاس 
 
خوشـــــــــبختـــــــــی 
 
همـــــــــه ی ما لَنـــــــــــــگِ
 
 همــــــــــــــــــــون ” یه نفــــــــریم ” 
 
کــه نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست !


[ دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٩:٢٩ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

نفسمــــ..

شایــــــــــد نفسمــــ...

.

.

.

دلیڵ زنـــــــده بودنم بــــاشه

 

امـــــــا...

 

بے شک تـــــو تنـــــها دلیــــل همیــــــن

 

نفســـــے

 

 

[ دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:۱٠ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

♥♥♥

 

 

 

 

♥♥♥ تقدیم به طه جونم ♥♥♥

[ دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۸:۱۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

یادت باشه

http://img.ir/medium/ZZv.jpg

یادت باشه 

 

 تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی

[ دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۸:٠٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

الهی!!!

الهی!!!

 

 


کی دل اینو شکسته؟


 

http://uploadtak.com/images/r49_.png

[ دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٧:٥٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

خوبے ؟!

 

 

 

 

 

 

 

کافے ست کسے اسمم را صدا بزند

بعد از اسمم ویرگولے بگذارد !

کمے مکث کند و بگوید :خوبے ؟!

آن وقت هیچے نمے گویم و فقط از گریه منفجر مے شوم ...

 

[ یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۸:۱٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

یادت...

 

 

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

 

سر میز شام یادت که میفتم بغض میکنم،

اشک در چشمانم حلقه میزند

و همه با تعجب نگاهم میکنند..

لبخندی میزنم و میگویم:

چقدر داغ بود...!!!

[ یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:۱۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

دلم تنگه...

دلــم تنگه...

مثه مــاهی که تنـگ بلورش تنگه !!!

[ یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٠۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

یه جایی هست،...

 

 

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

یه جایی هست،

بعد از کلی دویدن وایمیستی

سرتو میندازی پایین

و آروم میگی :

بیخیال،

دیگه زورم نمیرسه…!

[ یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٠٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

جای خالی تو...

 

 

 

عطرهای خوب،

جای خالیشان هم بوی خوب می دهد....

درست مثل جای خالی تـــو...!

 

[ یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٠٠ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

کاش نفهمه

گاهی وقتا زندگی تمام حواسش رو جمع میکنه تا ببینه

تو چه دوست داری

 تا درست همون رو ازت بگیره.

 کاش نفهمه چه قدر دوستت دارم.

[ دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٩:۱٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

آغوش تو . . .

همدرد مخاطب خاص متون غمگین متن های عاشقانه عشق داغ اشک احساسی  مخاطب خاص . . .

بـی شک ” آغوش تو ”
هشتمین عجایب دنیاست
واردش که میشوی
زمان بی معنا میشود
هیچ بعدی ندارد
بــی آنکه حسش کنم …
روحم تازه میشود
تــمام ثروت دنیا را به یک وجبش خواهم بخشید !!!

[ دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٩:۱٤ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

خدایا ! به سرنوشت بگو . . .

متن های گریه دار متن های غمگین متن های عاشقانه غمگین متن های عاشقانه سرنوشت خدایا حرف های عاشقانه اس ام اس غمگین  خدایا ! به سرنوشت بگو . . .

خداوندا
به سرنوشت بگو :
بازیچه هایش بیجان نیستند،
انسانند ،می شکنند
کمی آرامتر !…

[ دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٩:٠۳ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

خیال راحت . . .

متن های غمگین و گریه دار متن های عاشقانه سخنان عاشقانه خیال راحت حرف های عاشقانه جدایی تنهایی اس ام اس عاشقانه  خیال راحت . . .

  گاهے فقط בلتـ میخواهـב

 زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے …
گوشـ تریـن گوشـ اے کـ مے شناسے بنشینے
و فقـط نگاه کنے…
چقـבر בلت براے یکــ خیال  راحت تنگـــ مے شوב…

[ دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٩:٠٠ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

نگران شب هایم نباش

گریه مرگ متن های عاشقانه غم غصه دلنوشته های عاشقانه حرف های گریه دار حرف های غمگین حرف های عاشقانه جدایی تنهایی  اون مدتهاست که برگشته . . .

نِگرآטּ شَب ـهآیم نَبآش….

تَنهآ نیستمــ…..

بآلشمــ …..هِق هِق سُڪوتمــ ….

لَرزش בَستانمــ …..هَمـہ هَستَند….نِگرآטּ نَباش….

[ دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٥٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

با احتیاط بخوانید . . . !

متن های گریه دار متن های غمگین متن های عاشقانه سایت عاشقانه حرف های گریه دار حرف های غمگین و گریه دار حرف های بی بهانه  خیانت قشنگی بود . . .

بــآ اِحـتـیـاط  بِـخـوآنـیـב

سَــطـحِ شِـعـر لَـغـزَنــבه اَسـت

بَــس ڪــﮧ شــآعِــر ســـَطــر بــﮧ سَــطــر

بــآریــב و نِــوِشـــت…!

[ دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٥٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

خدایا نمیدونی من این روزا چقدر خدا بودم

متون عاشقانه متن های عاشقانه غمگین سایت عاشقانه دلنوشته های عاشقانه  اونی که با ما راه نیومد . . .

خدایا وقتی دلت میگیره چی کار میکنی؟؟
میری یه گوشه میشینی و گریه میکنی؟؟
هی با نگات بازی میکنی که یادت بره میخواستی گریه کنی؟؟
یه لیوان آب میخوری که بغضتو بفرستی پایین؟؟
یادت میاد خداییو باید همیشه تنها باشی….
خدایا نمیدونی من این روزا چقدر خدا بودم

[ دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٢٩ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

دلم ترس برش داشته . . . !

گریه دار نرسیدن متن های عاشقانه غمگین غم غصه شکست عشقی سایت عاشقانه دل جدایی تنهایی ترس آخر قصه  دلم ترس برش داشته . . . !

دلـــم تــرس بـــرش داشتــــه!

 

 

نکنـــــد آخـــر قصـــه بیـــایـــد

 

 

و مـــا مـــال هـــم نبــاشیــــم…گریهگریه[ دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٢٧ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

دلتنگی های من ....

دلتنگی های من به تو رفته اند…

آرام می آیند در سینه می نشینند..

دیگر نمیروند…

[ شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢ ] [ ۳:٠۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]

چتر...

 


بگذار سرنوشت

هر راهی را که میخواهد برود،

ما راهمان جداست…

این ابرها

تا میتوانند ببارند

ما چترمان خداست…

[ شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢ ] [ ٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس و طه ] [ نظرات () ]